Energetické štítky pneumatik
zde se nacházíte:
Úvod > Rádce > Energetické štítky pneumatik

Energetické štítky pneumatik

Od 1.5.2021 dojde v celé Evropské unii ke změně v označování pneumatik.

Na nových štítcích se změní struktura uvádění tříd valivého odporu a účinnosti brzdění na mokré vozovce, zatímco hlučnost se bude uvádět jako množství decibelů a současně na škále písmeny A, B nebo C. Zákazníci navíc získají po načtení QR kódu ze štítku přístup k doplňujícím informacím o konkrétní pneumatice v online databázi EPREL (European Product Registry for Energy Labelling = Evropská databáze výrobků s energetickým označením).
Na štítku pneumatiky se mohou od 1. května 2021 objevit také dva nové piktogramy. První z nich informuje o záběru pneumatiky na sněhovém povrchu (3PMSF), přičemž v některých zemích EU je již toto označení u zimních pneumatik povinné. Druhý piktogram je určen především pro skandinávské země a definuje záběr pneumatik na ledovém povrchu. Toto označení by měly mít především pneumatiky s měkkou směsí, které se ale u nás ve střední Evropě nepoužívají.

Další změna se týká dodávek (kategorie C1 a C2): U obutí pro osobní a dodávková vozidla již nebude třída D nevyužita, jako tomu bylo dosud, ale přesunou se do ní pneumatiky, které patřily do třídy E. Pneumatiky s vlastnostmi na úrovni tříd F a G se v aktuálním štítkování nově posunou do třídy E. Současně platí, že se omezí maximální povolené hodnoty valivého odporu a brzdné dráhy na mokrém povrchu.

Na novém štítku se také sníží počet hodnot na abecední a barevně označené škále ze sedmi na pět. Třídy A až C zůstávají beze změny. Pneumatiky C1 určené pro osobní auta, resp. C2 určené pro dodávky, které byly dosud v třídě E podle valivého odporu a přilnavosti za mokra, budou nyní zařazeny do třídy D, která se v praxi dosud nepoužívala. Pneumatiky, dosud patřící do tříd F a G, se pak nově zařadí do třídy E. Tím by se měl štítek stát pro spotřebitele přehlednějším a srozumitelnějším.

A proč to všechno? Podle zástupců EU by nový štítek měl pomoci spotřebiteli vybrat si snáz obutí s vyšší úsporou paliva a zároveň mu poskytnout informace o brzdných vzdálenostech. Volba pneumatik s nižším valivým odporem totiž může vést k úsporám paliva a také k nižším emisím. Informace o hluku při jízdě zase mají dopomoci snižovat hladiny hluku způsobované silničním provozem.

Starší označení

1. listopadu 2012 Evropská unie zavádí povinné značení pneumatik. Na jeho základě musí být včechny pneumatiky hodnoceny s ohledem na spotřebu paliva, brzdný výkon na mokru a vnější hlučnost.

Všechmy pneumatiky vyrobené od 1. července 2012 musí disponovat informačním štítkem. Nejpozději od 1. listopadu 2012 musí být všechny pneumatiky (kromně nákladních) viditelně označeny a to buď nálepkou na pneumatice, anebo štítkem hned vedle ní.

Štítky obsahují tři základní hodnocení:

 1. Úspora paliva
  Míra valivého odporu pneumatiky, která má vliv na efektivitu spotřeby paliva vozidla. Hodnotí se od A (nejvyšší hodnocení) do G (nejnižší hodnocení).
 2. Přilnavost za mokra
  Hodnota schopnosti pneumatiky brzdit na mokré vozovce. Přilnavost za mokra se hodnotí od A (nejvyšší hodnocení) do F (nejnižší hodnocení).
 3. Hlučnost
  Vnější hluk vydávaný pneumatikou se měří v decibelech. Třída hlučnosti pneumatik je uvedena v podobě černých zvukových vln v počtu od jedné (tiché) do tří (hlasité).

1. Třída palivové účinosti - valivý odpor

Tento štítek určuje navýšení spotřeby paliva v závislosti na valivém odporu pneumatiky. (Hodnoty platí pro osobní automobil se spotřebou 6,6 l/100km). Hodnota D není pro osobní vozidla obsazena.

2. Třída přilnavosti na mokru - brzdná dráha na mokru

Tento štítek určuje rozdíl v brzdné dráze vozu v závislosti na přilnavosti pneumatiky na mokru. (Zobrazené údeje jsou pro brzdnou dráhu osobního vozu z 80 km/h rychlosti. Třídy D a G nejsou uváděny).

3. Třída vnějšího hluku odvalování - vnější hlučnost pneumatiky

Tento štítek ukazuje hodnotu vnější hlučnosti pneumatiky uvedenou v decibelech.

 1. Hodnota splňující EU normu platnou od roku 2016 nižší o více než 3dB
 2. Hodnota splňující EU normu platnou od roku 2016 nižší o 0 - 3dB
 3. Hodnota splňující EU normu platnou od roku 2016