Přeskočit na hlavní obsah

Reklamace

  • Každý výrobce odpovídá za výrobní vady, v důsledku kterých byly pneumatiky předčasně vyřazeny z provozu.

Doba záruky

  • minimálně 36 měsíců ode dne zakoupení pneumatiky fyzickou osobou

Náhrada

  • reklamující má nárok na finanční náhradu úměrnou zbytkové hloubce dezénu

Na co se reklamace nevztahuje

  • na vyřazení pneu z provozu zapříčiněné prokazatelnou závadou vozidla (např. nerovnoměrné opotřebení dezénu vlivem špatné geometrie, tlumičů atd.)
  • na vyřazení pneu z provozu zapříčiněné porušením předpisu o používání pneumatik (např. přetížení pneumatiky, její trvalé podhuštění atd.)
  • na pneumatiky s jakýmkoli zásahem do celistvosti, konstrukce a dezénu
  • na nesprávné použití pneumatiky (např. nedodržení rozměru pneu schváleného pro daný typ vozu)

Jak postupovat při reklamaci

  • reklamovat pneumatiku musíte vždy u prodejce, u kterého jste zboží zakoupili
  • při reklamaci vždy předložte doklad o nákupu
  • pokud to situace dovolí, dopravte pneumatiku do servisu namontovanou, aby bylo možné ještě na vozidle (resp. disku) zjistit možnou příčinu poškození

Pozn.: výše uvedené body jsou v plném znění obsaženy v „Reklamačních a záručních podmínkách“ dostupných ve všech pobočkách firmy Chára Sport, a.s.