Přeskočit na hlavní obsah

Obchodní podmínky

Uděluji tímto svůj výslovný souhlas společnosti Chára Sport,a.s. , Jeremiášova 870, Praha 5, PSČ: 155 43 podle zákona č.101/2000 Sb. zákon o ochraně osobních údajů, se shromažďováním a zpracováním mých osobních údajů, které jsem uvedl na tomto objednávkovém formuláři, k účelům zařazení mé osoby do seznamu držitelů zákaznické karty Chára Sport a užívání a zpracování mých osobních údajů elektronickými a mechanickými prostředky v souvislosti s vydáním a užíváním zákaznických karet Chára Sport, zasíláním reklamních sdělení a zlepšení služeb poskytovaných zákazníkům. Souhlasím výslovně se zpracováním mých osobních údajů společností Chára Sport a jejich smluvními partnery a s poskytováním a předáváním mých osobních údajů těmto osobám. Svůj souhlas uděluji na dobu neurčitou.

Beru na vědomí, že poskytování mých osobních údajů je dobrovolné, že mám kdykoliv právo na přístup ke svým osobním údajům a právo na opravu svých osobních údajů a že svůj souhlas ke zpracování mých osobních údajů mohu kdykoliv odvolat. Pokud zjistím nebo se budu domnívat, že správce nebo zpracovatel provádí zpracování mých osobních údajů, které je v rozporu s ochranou mého soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li mé osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, mohu požádat správce nebo zpracovatele o vysvětlení nebo požadovat, aby správce nebo zpracovatel takto vzniklý stav odstarnil.