Přeskočit na hlavní obsah

Klimatizační soustava

Klimatizace se stala již standardem skoro v každém nově vyrobeném vozidle. Efekt tohoto zařízení pro komfort cestování je nezpochybnitelný, ovšem pouze pokud klimatizace perfektně funguje. Ke správné funkci je nezbytný pravidelný odborný servis celé klimatizační soustavy.

Výrobci vozidel doporučují kontrolovat objem chladícího média (plynu) každý rok až tři roky. Tento těkavý plyn z klimatizační soustavy samovolně uniká. Za rok unikne cca 15% plynu i u zcela nového vozidla. Únik plynu neznamená jen nižší účinnost klimatizace (méně chladí), ale může zapříčinit i její úplnou nefunkčnost (kompresor nesepne, nebo se přehřeje). Zároveň je nutné zkontrolovat množství a viskozitu mazacího oleje, jehož funkcí není jen mazání celého systému, ale také utěsnění. Výrobci je doporučeno občas klimatizaci zapnout i v zimě (alespoň 1x za dva týdny). Tuto kontrolu není možné provádět svépomocí, a proto je nutné navštívit specializovaný servis. Při servisním zásahu vám bude nejdříve zbytek starého plynu odčerpán, poté bude odčerpán i olej a následně bude speciálním přístrojem celý systém zkontrolován, zda je dostatečně těsný. Těsnost se prověřuje takzvanou vakualizací, kdy je v celé klimatizační soustavě vytvořen podtlak, který by měl být bez změny tlaku soustavou udržen cca 25-40 minut. Pokud systém po této době nevykáže netěsnosti (byly by automaticky přístrojem akusticky oznámeny) dojde k naplnění novým olejem a plynem. Celý tento proces trvá přibližně 45 minut.

Pozor, vozidla, která jsou provozována na silnicích v ČR mají již minimálně dvě možné náplně klimatizačního systému. Ty se nesmí zaměňovat. Naši technici analyzují použitý plyn a kompletní servis klimatizace provedou s nejvyšší odborností.

Vyměníme vám kabinový filtr a celý systém zdezinfikujeme. Vy pak máte jistotu, že klimatizace vašeho vozu pracuje s nejvyšší účinností a zároveň dýcháte čistý vzduch bez bakterií.