Přeskočit na hlavní obsah

Huštění inertním plynem

Standardní službou je huštění pneumatik vzduchem. Tento plyn však s sebou nese drobné nečistoty, vzdušnou vlhkost a oleje, čímž se urychluje stárnutí pneumatik i disků. Dále je při značném kolísání teplot a jeho tepelné roztažnosti i objemově méně stabilní, a tím pádem mění tlak v pneumatice. 

Proto nabízíme jako nadstandardní službu huštění inertním plynem Pneumix, který kromě úplné čistoty zajistí i stabilní tlak v pneumatice. Zvyšuje se tak životnost pneumatiky a jízda je komfortnější a bezpečnější. Díky stabilitě tlaku v pneumatice nahuštěné Pneumixem je zajištěna i vyšší životnost pneumatiky a nižší spotřeba pohonných hmot.